۱۳۸۹/۰۴/۳۰

پنجره زندگی


چهره واقعی زندگی را شاید
تنها از پنجره چشمان بیماری می توان دید
که پزشکان جوابش کرده اند

۱۳۸۹/۰۴/۲۲

عصر روز تابستان


دلم روزهای بسیار گرم کودکی ام را می خواهد

با خنکی بی دریغ آب حوض