۱۳۸۹/۱۱/۰۳

حالا حکایت ماستقفل و کلید برای هم ساخته شده اند

اما زندگیشان در کنار هم ، احمقانه ست

۱۳۸۹/۱۰/۲۷

زمین خورده


تنها زمانی نمی توانی پیروز شوی

که از خودت شکست خورده باشی