۱۳۸۹/۱۲/۰۵

برسد به دست فیلترچی !


حالا که کفش هایم را برده ای
به خیالت دیگر نمی دوم ؟

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

بن بست انتظارانتظار را از کوچه های بن بست بیاموز
که دل خوش به تماشای هیچ رهگذری نیستند
چشم به راه آمدن کسی می نشینند که اگر بیاید ، ماندنیست

۱۳۸۹/۱۱/۱۸

چرا ترسیدیم ؟باید محکمترین ضربه را می زدیم
دست کم یک بار
بی ترس از شکستن شیشه های همسایه