۱۳۸۹/۰۶/۰۷

حق سوختن


شعله آدم ها رو خاموش نکن
بذار به درد خودشون بسوزن

هیچکس شمع کیک تولد تو نیست ، لعنتی

۱۳۸۹/۰۶/۰۲

بی جواب


خدایا
این بارون آرزوی یه بچه دیگه ست ؟
یا داری برام گریه می کنی ؟

۱۳۸۹/۰۵/۲۵

دل باخته


روزی می رسد که برگ برنده ات دل می شود

ولی تو دیگر حاکم نیستی

۱۳۸۹/۰۵/۲۳

تکیه گاه


اینقدر به هم تکیه نکنید
آدم ها حق دارند گاهی شکست بخورند
بدون اینکه نگران کسی باشند که به آنها تکیه کرده

۱۳۸۹/۰۵/۱۹

ماهی کوچک تو


ماهی عاشقی خواهم شد
حتما که نباید عید باشد ، مرا به خانه ات ببر
توی تنگ کوچک کنار پنجره ، یک عمر برایت می رقصم

تو که از جنازه ی روی آب مانده نمی ترسی ؟