۱۳۹۰/۰۴/۰۱

یک دست تو نهال ، دست دگر تبرکسی چه می داند
شاید تمام درختان جنگل را
همین هیزم شکن پیر کاشته باشد

۴ نظر:

 1. قطعا همینطوره. از کاشتنشون هدف داشته!!!!!!!!

  پاسخحذف
 2. http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/140292559381396

  هایکوهات و انتخاب عکست را دوس می دارم...بالا آدرس 1 صفجه است واسه ما وبلاگی ها که دور هم باشیم...وبلاگ بشناسیم....وبلاگت را اونجا گذاشتم دوستان ببینن و لذت ببرن...
  این ِ دیگه ....!

  پاسخحذف
 3. و شايد او زماني كه درخت مي كاشت نگهبان جنگل بود !!

  پاسخحذف