۱۳۹۲/۰۶/۱۳

ریل های داغ
چمدانم با قطار صبح رفت
کفشهایم روی ریل های داغ ، تعادلشان را حفظ می کنند
 خاطراتم در ایستگاه چشم به راهند
 من تکه تکه ترین مسافر جهانم

۲ نظر:

  1. عالی بود
    بی اغراق یکی بهترین از نوشته هات بود
    هماهنگی عکس و نوشته هم مثل همیشه عالی

    پاسخحذف
  2. آروم آروم باید تکه ها رو جمع کرد ، باید از نو ساخته شد ، اگرچه مثل روز اولش نمی شه ...

    پاسخحذف