۱۳۸۹/۱۲/۱۲

هم خدا هم خرما ؟!خرما نمی خواهم
چای ام را تلخ می خورم
فقط کمی خدا به من بده

۳ نظر:

  1. به یاد شعری از گروس عبدالملکیان افتادم که می گفت: خدا اینبار پیامبری بفرست که تنها گوش کند

    پاسخحذف
  2. خدايم گم شده در ميان كلاف پيچيده ي زندگي

    پاسخحذف
  3. چای و خرما را بهت داد... نگاش کن ..خداست !

    پاسخحذف