۱۳۸۹/۱۲/۰۵

برسد به دست فیلترچی !


حالا که کفش هایم را برده ای
به خیالت دیگر نمی دوم ؟

۵ نظر: