۱۳۸۹/۱۱/۱۸

چرا ترسیدیم ؟باید محکمترین ضربه را می زدیم
دست کم یک بار
بی ترس از شکستن شیشه های همسایه

۲ نظر:

  1. آرام ترین ضربه رو زدیم ولی محکم ترین کتک را خوردیم . واقعا کاش محکمترین ضربه را زده بودیم
    عالی بود .

    پاسخحذف